Sankt Botvids Väg 28, 145 65 Norsborg
+46 8 525 20 600
exp@botfri.se

Välkommen att kontakta oss!

Alla elever är allas!

Välkommen att kontakta oss!
Har du barn på skolan och ditt ärende rör barnet ska du i första hand vända dig till ansvarig pedagog.
Ring till skoladministratör Mathilda så ber hon ansvarig pedagog att kontakta dig så snart den pedagogiska verksamheten med barnen är slut, 08-525 20 600.

Skoladministratör/reception:
Mathilda Andersson 08-525 20 600
Mail: matand@botfri.se

Fritidsansvarig:
Irem Elcim 08-525 20 601
Mail: ireelc@botfri.se

Speciallärare F-6:
Inka Schön, 08-08- 52520603
Mail: Inka Schön

Bitr Rektor:

Therese Torselius
Mail: thetor@botfri.se
F-ledig Jenny Lundberg 0702-64 99 71
Mail: jenlun@botfri.se

Rektor:
Kajsa Nordenhäll 0702-64 99 23
Mail: kajnor@botfri.se

VD: Per Svangren
Mail: persva@botfri.se

All personal nås enklast på mail.
Då gäller de tre först bokstäverna i för och efternamn@botfri.se

Klagomål på vår verksamhet
Har du klagomål på förskola, förskoleklass, fritids eller grundskolan?
Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter!

1. Kontakta verksamheten
Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också̊ vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor
Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är JPK Education AB.

3. Kontakta huvudmannen
Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också̊ om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på̊ ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt.

Du kan lämna ditt klagomål̊ digital till jpk@botfri.se

Har du inte har möjlighet att registrera dina klagomål̊ digitalt går det bra att skicka dem med post till följande adress: JPK Education AB, Sankt Botvids väg 28, 145 65 Norsborg

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?
Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 5 arbetsdagar. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning).

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?
Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.


Postadress:
Botkyrka Friskola/JPK Education AB
Sankt Botvidsväg 28
145 65 Norsborg

Besöksadress låg & mellanstadiet:
Sankt Botvidsväg 28
Besöksadress högstadiet:
Tre Källorsväg 8