Sankt Botvids Väg 28, 145 65 Norsborg
+46 8 525 20 600
exp@botfri.se

Organisationen

Alla elever är allas!

Skolan drivs av JPK Education AB.

Företaget ägs av Jenny Lundberg, Per Svangren och Kajsa Nordenhäll och bildades 2013.

Ledningsgruppen består av ägare och rektor. I ledningsorganisationen finns: rektor, biträdande rektor, tre arbetslagsledare samt VD. Skolans ägargrupp träffas liksom ledningsgruppen regelbundet för att följa upp, fatta beslut och driva verksamheten framåt. Ledningsgruppen träffar arbetslagsledare vid behov. Skolan har morgonkonferens varje morgon samt en veckokonferens. Fritids har konferens varannan vecka.

Enheter
Fritidsverksamhet, F-6 och 7-9.

Lokaler
Hammerstagården (F-6), S:t Botvids väg 28. Här hittar vi även Ladan där eleverna äter mat, har fritids samt undervisning i bild)

Kyrkskolan (7-9), Tre Källors väg 8. Här hittar vi även paviljongen, där undervisning i slöjd och NO sker.

JS-hallen, Kumla Gårds väg 21. Detta är elevernas idrottshall.

Restaurang Tre Källor, Tre Källors väg 1. Här äter högstadiet lunch.

 

 

”För att lyckas måste vi först tro att vi kan.” – Michael Korda