Sankt Botvids Väg 28, 145 65 Norsborg
+46 8 525 20 600
exp@botfri.se

GRUNDSÄRSKOLAN (GRUS)

Alla elever är allas!

Grundsärskolan

Barn och ungdomar som inte kan uppnå grundskolans kursplan därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning har rätt att få undervisning enligt grundsärskolans kursplan. Inom grundsärskolan räknas även inriktningen träningsskola och integrerad elev. Grundsärskolan innebär liksom andra skolformer nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år.

Integrerad elev

Det innebär att hela eller delar av undervisningen bedrivs i en grundskoleklass men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Eleverna undervisas i den mån det går i samma ämnen som grundskolans elever.  Ämnenas innehåll och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar, därför upprättas också en individuell utvecklingsplan för varje elev.

”Kunskapen är en skattkista, övning är nyckeln till den.” – Thomas Fuller