Sankt Botvids Väg 28, 145 65 Norsborg
+46 8 525 20 600
exp@botfri.se

Ställ ditt barn i kö

Alla elever är allas!

För att kunna få en placering hos oss på Botkyrka Friskola måste du ställa ditt barn i vår interna kö.
Ni kan ställa ert barn i kö från och med den dagen ert barn får ett personnummer.

STÄLL DITT BARN I BOTKYRKA FRISKOLAS KÖ!
Fyll i DETTA dokument. Fyll i alla uppgifter och tryck på spara så kommer ert barn direkt in i kön och ni kommer att få ett svarsmail på att vi tagit emot er ansökan.

Skolvalet
Har du ett barn som är 6 år och skall börja förskoleklass?
Även fast ditt barn står i Botkyrka Friskolas kö måste du även göra Skolvalet i Botkyrka kommun. Detta gäller alla barn även om du har syskonförtur.
Du gör 3 val av skolor, vill du ha en chans att kunna få en plats hos oss måste du välja oss som nr1.

Om skolvalet
Skolval är öppet från och med den 18 januari till och med 8 februari 2021.
Det är viktigt att du samtidigt ansöker om fritidshemsplats och modersmålsundervisning. Du gör ditt skolval här via kommunens e-tjänst.

Avstår du från att välja placeras barnet i en skola där det finns platser kvar.

Placeringsbesked i april

I början av april skickar vi ut placeringsbeslut till vårdnadshavarna via e-post.
Har du inte fått besked om ditt barns skolplacering senast den 1 maj kan du ringa medborgarcenter på 08-530 610 00 eller besöka ditt medborgarkontor. 

Om du är missnöjd med skolvalsplaceringen kan du från och med den 1 juli ansöka om skolbyte i e-tjänsten. 

För att komma till ansökningsdokumentet till vår kö klicka   HÄR!

”Nog vet man vad man är, men inte vad man kan bli” -William Shakespeare