Ställ ditt barn i kö

Fyll i DETTA dokument. Fyll i alla uppgifter och tryck på spara så kommer ert barn direkt in i kön och ni kommer att få ett svarsmail på att vi tagit emot er ansökan.

Har du ett barn som är 6 år och skall börja förskoleklass?

Du kan ställa ditt barn i Botkyrka friskolas kö men du måste även göra Skolvalet i Botkyrka kommun. Man börjar inte automatiskt i den skola som man står i kö till eller till den skola man bor närmast. Man måste aktivt ansöka om plats där man vill gå i skola. Om du inte gör ett skolval kommer ditt barn att placeras i en skola i ditt område där det finns plats kvar. Skolvalet sker i januari varje år. Du kan inte ansöka om en plats innan skolvalets start men du kan ställa dig i vår interna kö.

För att komma till ansökningsdokumentet klicka   HÄR!