Sankt Botvids Väg 28, 145 65 Norsborg
+46 8 525 20 600
exp@botfri.se

Ställ ditt barn i kö

Alla elever är allas!

Fyll i DETTA dokument. Fyll i alla uppgifter och tryck på spara så kommer ert barn direkt in i kön och ni kommer att få ett svarsmail på att vi tagit emot er ansökan.

Ni kan ställa ert barn i kö från och med den dagen ert barn får ett personnummer.

Har du ett barn som är 6 år och skall börja förskoleklass?

Du kan ställa ditt barn i Botkyrka friskolas kö men du måste även göra Skolvalet i Botkyrka kommun.

Man börjar inte automatiskt i den skola som man står i kö till eller till den skola man bor närmast. Man måste aktivt ansöka om plats där man vill gå i skola. Om du inte gör ett skolval kommer ditt barn att placeras i en skola i ditt område där det finns plats kvar. Skolvalet sker i januari varje år. Du kan inte ansöka om en plats innan skolvalets start men du kan ställa dig i vår interna kö.

För att komma till ansökningsdokumentet klicka   HÄR!

”Nog vet man vad man är, men inte vad man kan bli” -William Shakespeare