• Restaurang Tre Källor
  • Bär vatten
  • Sitter i ring
  • Vid staketet
  • Lägerskola på Rånö
  • I skogen
  • En sandlåda i förgrunden
  • Ett klassrum på Botkyrka friskola
  • Gården på sommaren

Botkyrka Friskola

Botkyrka Friskola är en avgiftsfri fristående grundskola för elever från förskoleklassen till nian. Skolan är Botkyrkas första friskola och startade 1993.

Skolan har idag ca 400 elever, med ett snitt på ca 20 elever per klass. Den är belägen i en naturskön omgivning med buss och T-bana på gångavstånd. Till skolan hör även idrottshallen JS-hallen, samt Restaurang Tre Källor.

 

Från förskoleklass till gymnasiet

Vi ser det som en stor fördel att eleverna kan stanna kvar i vår verksamhet i 10 år. Det skapar trygghet och ger en bra start för barnens kunskapsutveckling som dom sedan har med sig för framtiden.

Välkomna till oss!

Frågor?

För frågor om antagning; caroline.fridell@botfri.se
För mer information om skolan, kontakta rektor; berit.wikman@botfri.se