Elevhälsan

Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare och speciallärare. Kontinuerligt träffas teamet för att tillsammans kunna sätta in passande åtgärder för elever i behov av hjälp och stöd. Skolsköterskan är på skolan en dag i veckan och arbetar administrativt en dag. Skolläkaren kommer några gånger per termin i samband med vaccinationer och remisshantering. Kuratorn finns dagligen på skolan. Skolpsykologen handleder föräldrar, personal, elever och gör vid behov utredningar.


Skolsköterska
Paula Fernandez
Telefon: 08-92 85 84
E-post: paula@skolhalsan.se

Skolsköterska Paula är på skolan varje torsdag mellan kl 09:00-15:00.

Skolkurator
Nathalie Johansson
Telefon: 08-525 20 600
E-post: natjoh@botfri.se

Skolpsykolog
Åsa Träff
Telefon: 08-525 20 600
E-post: asa@traffpsykologi.se

Studie och yrkesvägledare
Aranja Abdullah
E-post: araabd@botfri.se