Sankt Botvids Väg 28, 145 65 Norsborg
+46 8 525 20 600
exp@botfri.se

Välkommen till Botkyrka Friskolas Fritids

Alla elever är allas!

Alla barn från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 10år är välkomna att gå på fritids.

Fritidshemmet är frivilligt och dess uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

För att de ska få detta måste miljön vara trygg, rolig och stimulerande. Lek, skapande och fysisk aktivitet ska få stort utrymme. Hela verksamheten ska formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

  • Fritids öppnar kl 6:30 varje morgon och erbjuder då barnen frukost och lek fram till skolstart.

  • Efter skolan dvs from 13:00 serveras mellanmål och sedan tar aktiviteterna vid både inomhus och utomhus.

  • Ute på skolgården kan man leka fritt eller delta i aktiviteter som tipspromenad, fotboll, bandy eller skogsgrupp. Inomhus kan barnen leka, pyssla eller bara umgås med varandra.

  • Omkring kl 16:30 återsamlas alla barn i källaren i huvudbyggnaden, där kvällsfritids har sin verksamhet fram till stängning kl 17:30.

Öppettiderna gäller om inte annat anges (se läsårsdata) och då även under skolloven.

Fritidsverksamheten på Botkyrka friskola består av ca 120 barn.

Barnen känner fritidspedagogerna då de även finns med under skoldagen.

Har du några frågor gällande fritids kontakta vår fritidsansvarig Irem .

Ansök om fritidsplats här: Fritidsplacering

”När en del tycker att man är stor, och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal” – Astrid Lindgren