Fritids

Efter skolan och på loven kan ditt barn gå på fritidshem. Det är frivilligt och ett komplement till skolan där barnen kan leka och delta i olika pedagogiska fritidsaktiviteter. Barnen känner pedagogerna från skoldagen.

Fritidsverksamheten på Botkyrka friskola består av ca 120 barn i åldrarna 6-10 år.

Efter skolans slut äter alla barnen mellanmål i skolans matsal och sedan tar aktiviteterna vid, inne eller ute. Ute på skolgården kan man leka fritt eller delta i aktiviteter som tipspromenad, fotboll, bandy eller skogsgrupp. Inomhus kan barnen leka, pyssla eller bara umgås med varandra.

Omkring kl 16:30 återsamlas alla barn i källaren i huvudbyggnaden, där kvällsfritids har sin verksamhet fram till stängning.

Fritids har öppet från 6:30 på morgonen till 18:00 på kvällen. Öppettiderna gäller, om inte annat anges, även under skolloven.

Kontakta fritidsansvarig Anki Nygren om du har några frågor.