• Enhet F-6
  • Enhet 7-9
  • Lektion åk 5
  • Härlig vinterbild
  • Högstadiet sommar
  • Lektion åk 2
  • Gården på vintern
  • Vårbild

Skolan

Botkyrka Friskola

Botkyrka Friskola är en avgiftsfri fristående grundskola för elever från förskoleklassen till nian. Skolan startade 1993 och blev därmed den första friskolan i Botkyrka. Huvudman för skolan är JS Education AB.

Vår vision

Vår vision på skolan är att alla elever som har gått på skolan ska vara:

  • Kompetenta - Eleverna ska ha goda ämneskunskaper.
  • Sociala - Eleverna ska ha respekt för varandra och sin omgivning. De ska veta hur man behandlar varandra, sina och andras saker.
  • Ansvarsfulla - Eleverna ska ta ansvar för sin egen inlärning, handlingar och arbetsmiljö.

Öppna dörrar

Arbetsmiljön på Botkyrka Friskola är lugn och harmonisk. ”Öppna dörrar” och närhet mellan elever och lärare är andra faktorer som präglar Botkyrka Friskola.

Storlek och lokaler

Skolan har idag ca 400 elever, med ett snitt på ca 20 elever per klass. Den är belägen i en naturskön omgivning med buss och T-bana på gångavstånd. Till skolan hör även idrottshallen JS-hallen, samt Restaurang Tre Källor.

Frågor?

För frågor om antagning; caroline.fridell@botfri.se

Infoblad om Botkyrka Friskola (PDF-fil)

Botkyrka Friskolas verksamhetsplan (PDF-fil)